Një profesor i ri ka ardhur në unversitetin e Prishtinë, në departamentin e Mekatronikës: roboti humanoid UXA90. Lajmin e ka dhënë Shefi i departamentit, prof.Arbnor Pajaziti, i cili ka publikuar edhe fotot ku kanë dalë bashkë me robotin, ai dhe kolegët, si prodekani Xhevahir Bajrami.

Por duhen kode të ndryshme për ta programuar dhe studentët bashkë me profesorët do të mësojnë kodimet për t’i vënë në lëvizje pjesët e tij

Prof. Xhevahir Bajrami tregon se……

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.