Gjatë epokës Veliaj, në Tiranë janë dhënë diku tek rreth 4 milionë m2 leje ndërtimi. Leje ndërtimi shtetërore janë rreth 1 milion m2.

Leje ndërtimi për përdorim privat janë rreth 3 milionë m2.

Me çmim shitjeje mesatarisht 1.000 €/m2, vlera totale shkon diku tek 3 miliardë €.

20% e 3 miliardë € i thonë 600 milionë Euro.

Dmth, nëse shqiptari i kohës së Neandertalit do të kishte filluar punë me 500 €/muaj pagë neto që në atë kohë, sot, do t’i……

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.