Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба “20К клуб”ТББ хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг сурталчлах, жендерт суурилсан хүчирхийллийн хор уршгийн талаар иргэд олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор Эр хүн “БИ ГЭРТЭЭ”аяныг санаачлан хэрэгжүүлж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд Эр хүн “БИ ГЭРТЭЭ”нөлөөллийн аяныг дэмжиж олон залуус захидал илгээжээ. Эдгээр захидлаас түүвэрлэж 2 дахь захидлыг хүргэж байна. Та бүхэн хүлээн авч сонсоно уу.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.