منصور رشیدی پیشکسوت استقلال امروز از محل آکادمی این باشگاه بازدید کرد.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.