سردار تیمور حسینی با بیان اینکه توصیه اکید پلیس پرهیز از هرگونه سفر است، گفت: سیاست‌های وزارت بهداشت هم پرهیز از سفر است. افراد در صورت سفر ضروری قوانین و مقررات را رعایت کنند. همچنین وضعیت جوی امسال با تغییرات شدید آب و هوایی همراه است.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.