Момичето е било прието с тежка дихателна недостатъчност заради COVID-19

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.