جدیدترین قطعه بهرام حصیری با عنوان «سهم من» از آلبوم ”تنها” راهی بازار موسیقی شد.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.