نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: متاسفانه مشکل اف ای تی اف با وجود تاکید مقام معظم رهبری بیش از ۲ سال معطل مانده و به بررسی دوباره آن بی توجهی شده تا امروز برخی از ایرانیان خارج از کشور شرایط سختی داشته باشند.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.