ខេត្តស្វាយរៀង ៖ មហាជន​កោតសរសើរ​ប្តី​ប្រពន្ធ​គ​ថ្លង់​មួយគូ​បង្កើត​មុខរបរ​ចិញ្ចឹមសត្វ​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួ​សារបាន​ល្អ​ប្រសើរ​ចេះ​តស៊ូ​រៀនអក្សរ លេខ​និពន្ធ និង​ជំនាញ ដើម្បី​ប្រកប​មុខរបរ​ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព​គ្រួ​សារបាន​ល្អ​ប្រសើរ​ជា​មធ្យម ។ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៨ កក្កដា ២០២២…

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.