معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در توسعه استان نقش اساسی دارد.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.