نوزدهمین جشنواره فیلم ایروان (زردآلوی طلایی) امسال علاوه بر حضور محمد مهدی عسگرپور در میان داوران بخش مسابقه، چند فیلم ایرانی را نیز نمایش خواهد داد.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.