Президентът е на мнение, че прекаленото удължаване на процедурата за съставяне на правителство, води към изкушение за хазартни управленски решения и кадрови промени

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.