بعد از تجربه موفق برخی کمدین‌ها در ایفای نقش‌های جدی، حالا نوبت به بیژن بنفشه خواه رسیده است که با قرار گرفتن در قالب شخصیت شاور در سریال «مستوران»، نقشی جدی و متفاوت بازی کند. او در این سریال به کارگردانی سید جمال سیدحاتمی و مسعود آب‌پرور، ایفاگر نقش مردی کینه‌توز، حسود، فرصت‌طلب، باج‌خواه و بدجنس است. روایت بنفشه‌خواه از این تجربه را بخوانید.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.