مهدی ذوقی در حاشیه افتتاح انبارهای عمومی و خدمات گمرکی استان، بر احداث انبارها و خدمات گمرکی در منطقه اقتصادی بجنورد نیز تاکید کرد و افزود: این امر موجب تسهیل و تسریع در فرایند ورود و ترخیص محموله‌های موردنیاز خطوط تولید و طرح توسعه و کاهش هزینه‌های انبارداری و گمرکی خواهد شد.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.