سخنگوی وزارت صمت گفت: در شرایط فعلی برای خودروهایی که تولید آنها بیش از تقاضا یا مساوی تقاضا است، می‌ تواند در بورس عرضه شوند و اگر قرار است خودروهای شاسی بلند در بورس کالا عرضه شود، در این صورت باید همه خودروسازان شبه دولتی و خصوصی خودروهای خود را در این کلاس در بورس کالا وارد کنند.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.