امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر کنترل احساسات نمازگزاران از آنها خواست با آرامش به خانه های خود بروند.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.