به منظور اطمینان از بینایی و دید کامل کودکان، سنجش بینایی خردسالان پنج شنبه 12 آبان ماه سال جاری از ساعت 9 تا 12 در خانه فرهنگ شکوفه اجرا می‌شود.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.