معاون سیاسی، امنیت و اجتماعی فرماندار نهاوند، گفت: راهپیمایی روز ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در نهاوند برگزار می شود.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.