Miljoenen werkenden en gepensioneerden bij ambtenarenpensioenfonds ABP en metalektrofonds PME krijgen een forse pensioenverhoging. Bij het ABP gaan pensioenen met maar liefst 12 procent omhoog. Bij PME bedraagt de verhoging 6,2 procent.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.