Keskonnaministeeriumi hinnangul on põhjuseks eelnevate aastate ülepüügid.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.