Разказваме за Borderlands – най-големият национален парк на Великобритания, ще ви разходим през черна гора (слънце земята не огрява), през земи, в които виреят само овце, за да стигнем до Morecambe Bay – най-голямата разливна площ на Острова, която прекосяваме с кола

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.