Latvijas Romas katoļu baznīca iecerējusi, ka šogad visi garīdznieki un arī aktīvie baznīcas kalpotāji būs noklausījušies speciālus prevencijas kursus, lai padziļināti apgūtu jautājumus, kas saistīti ar īpaši neaizsargātu, tostarp, mazgadīgu personu pasargāšanu no visa veida vardarbības. Kursi tapuši, lai reliģiskā organizācija atbildētu uz “seksuālās vardarbības sāpīgo izaicinājumu”, kas skāris gan pašu baznīcu visā pasaulē, gan sabiedrību.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.