Основен фактор за това е устойчивата тенденция за намаление на борсовите индекси на международните газови пазари

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.