Televīzijas programmu izplatītājiem turpmāk ir pienākums tādām programmām, kas nav kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu oficiālajām valodām, primāri nodrošināt latviešu valodas celiņu.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.