Analitikai: kiti šeši karo mėnesiai gali išeikvoti visas Rusijos karinės įrangos atsargas
Nors Rusijos ekonomika pajungta karui, ekspertai, vertindami pastarojo meto Maskvos nuostolius mūšio lauke, pažymėjo, kad Rusijos pajėgos per ateinančius 6 mėnesius gali pritrūkti karinės įrangos, nors dabar atrodo, kad jos kariuomenė yra pajėgi išlaikyti dabartinį operacijų tempą.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.