Rčení, že láska je slepá, bude bohužel platit doslova pro ženu z Brna. Ta od svého druha trpně snášela urážky, fackování i bití do bezvědomí. Nepřestala ho milovat ani potom, co vzal vzduchovku a vystřelil jí oko. K odchodu se odhodlala až po několika týdnech poté, co ji druh opět zbil a nadával, že ji musí živit.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.